• T5. Th5 23rd, 2024

cổng game đổi thưởng uy tín

Khuyến mãi của nhà cái trực tuyến

Người nước ngoài có thể áp dụng cho các trạm xổ số ở quảng đông, người nước ngoài có thể áp dụng cho các trạm xổ số ở quảng đông không?

Byawei

Th4 22, 2024

người nước ngoài có thể áp dụng cho các trạm xổ số ở quảng đông không?

Nhiều người quan tâm đến các trạm xổ số, tự hỏi nếu người nước ngoài có thể đăng ký vào các trạm xổ số ở quảng đông. Câu trả lời là có.

quá trình ứng dụng

Người nước ngoài ở quảng đông áp dụng cho các trạm xổ số như người dân địa phương. Cần phải chuẩn bị thẻ id, tài khoản, giấy chứng nhận bất động sản, hợp đồng cho thuê và các tài liệu khác, để nộp đơn xin vào trung tâm quản lý xổ số địa phương. Sau khi kiểm tra đủ điều kiện, bạn có thể nhận được giấy phép vận hành các trạm xổ số.

lưu ý điểm chính

Người nước ngoài phải chú ý đến những điểm sau khi đăng ký vào các trạm xổ số ở quảng đông:

Ứng viên phải đủ 18 tuổi.

Các trạm xổ số phải được đặt tại các địa điểm phù hợp với các quy định, và diện tích không ít hơn 20 mét vuông.

Người nộp đơn phải trả một khoản tiền đặt cọc và một khoản phí quản lý nhất định.

Những người nước ngoài hội đủ điều kiện nói trên có thể áp dụng cho các trạm xổ số ở quảng đông theo quy trình nói trên.

By awei